Terminy wypłat świadczeń


Terminy wypłat świadczeń

Wypłata zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 500+ odbywa się w kasie Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12 w godzinach od 9-tej do 13-tej.

Zasiłki stałe wypłacane są 18-go dnia każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+ wypłacane są w kasie w dniu 25-go każdego miesiąca.

W/w świadczenia na konto bankowe przekazywane są zawsze do ostatniego dnia każdego miesiąca.

W przypadku zbiegu terminu wypłaty z dniem ustawowo wolnym od pracy wypłata świadczeń dokonana będzie w najbliższym dniu po wyznaczonym terminie.

przejdź do góry...

. Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji