Terminy wypłat świadczeń


Terminy wypłat świadczeń

Wypłata zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywa się w kasie Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12 w godzinach od 9-tej do 13-tej.

Zasiłki stałe wypłacane są 18-go dnia każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są według alfabetycznej kolejności nazwisk:
- od A do H w dniach od 21-go do 22-go każdego miesiąca,
- od I do Ł w dniach od 23-go do 24-go każdego miesiąca,
- od M do R w dniach od 25-go do 26-go każdego miesiąca,
- od S do Ż w dniach od 27-go do 28-go każdego miesiąca.

W/w świadczenia na konto bankowe przekazywane są zawsze do ostatniego dnia każdego miesiąca.

W przypadku zbiegu terminu wypłaty z dniem ustawowo wolnym od pracy wypłata świadczeń dokonana będzie w najbliższym dniu po wyznaczonym terminie.

przejdź do góry...

. Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji