Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019

2018-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (świadczenia 500+) oraz świadczenia "Dobry Start" (świadczenia 300+) będą przyjmowane w tutejszym ośrodku od dnia 1 sierpnia 2018r. w następujących godzinach:

czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019"


Rządowy program "Dobry Start"

2018-06-27

Świadczenie "Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "Rządowy program "Dobry Start""


Informacja dotycząca zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-06-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na: „ wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania” w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego to jest do dnia 18.06.2018r. do godz. 15.30 nie wpłynęła żadna oferta.


Nieodpłatna pomoc prawna

2018-06-15

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2018-06-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów

  2018-06-07

  W dniu 04.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów”.

  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów"


  Informacja

  2018-05-25

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, z siedzibą w Białaczowie, Plac Wolności 1, adres e-mail: gopsb@o2.pl; telefon: 44 758 14 69; reprezentowany przez Kierownika GOPS.
  2.GOPS wyznaczył inspektora ochrony danych- p. Marzenę Purgat, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: gopsb@o2.pl lub korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, Plac Wolności 1 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
  4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  5.Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
  8.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów.

   2018-05-18

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów.

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów."

   Dołączone pliki:


   Informacja

   2018-03-23

   Informujemy, iż w dniu 30 marca 2018r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie czynny do godziny 12.00


   Elektroniczna wersja Karty Dużej Rodziny

   2018-03-22

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że od 1 stycznia 2018 roku dostępna jest również mobilna Karta Dużej Rodziny.
   Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnianiu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom wielodzietnym w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom - dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą.
   Aby otrzymać mobilną KDR, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku mieszkańców gminy Białaczów organem realizującym to zadanie jest GOPS w Białaczowie.

   czytaj całość publikacji "Elektroniczna wersja Karty Dużej Rodziny"


   Karta Seniora Województwa Łódzkiego

   2018-02-07

   „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
   - promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
   - wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
   - zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
   - umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
   Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

   czytaj całość publikacji "Karta Seniora Województwa Łódzkiego"


   Informacja

   2018-01-18

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że w dniach:
   10.02.2018r.
   17.02.2018r.
   24.02.2018r.
   od godziny 16.00 do godziny 22.00 telefon interwencyjny o numerze 786 042 269 nie będzie czynny z powodu choroby interwenta.
   Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 należy się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonów:
   44 736 14 64
   44 736 14 65


   Terminy wypłaty świadczeń

   2018-01-18

   Wypłata zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 500+ odbywa się w kasie Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12 w godzinach od 9-tej do 13-tej.

   Zasiłki stałe wypłacane są 18-go dnia każdego miesiąca.

   Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+ wypłacane są w kasie w dniu 25-go każdego miesiąca.

   W/w świadczenia na konto bankowe przekazywane są zawsze do ostatniego dnia każdego miesiąca.

   W przypadku zbiegu terminu wypłaty z dniem ustawowo wolnym od pracy wypłata świadczeń dokonana będzie w najbliższym dniu po wyznaczonym terminie.


   2 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie nieczynny

   2017-12-21

   Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/351/2017 Wójta Gminy Białaczów z dnia 18 grudnia 2017 roku, dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Białaczów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie oraz Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Miedznej Drewnianej w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę, 6 stycznia 2018 roku.

   W związku z powyższym w dniu 2 stycznia 2018 roku GOPS w Białaczowie będzie nieczynny.


   Informacja

   2017-12-19

   Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek)
   godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie ulegną zmianie.
   Ośrodek będzie czynny w godzinach
   7.30 – 12.00
   Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


   INFORMACJA

   2017-12-07

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że w miesiącu grudniu 2017r. żywność z fundacji "Ostoja" będzie wydawana do dnia 15 grudnia.


   Informacja

   2017-10-24

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/338/2017 Wójta Gminy Białaczów z dnia 23 października 2017 roku, dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS-u w Białaczowie, w zamian za święto 11 listopada 2017 r., przypadające w sobotę.
   W związku z powyższym w dniu 2 listopada 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie nieczynny.


   Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. Dostawy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2017 /2018 dla klientów Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Białaczowie.

   2017-10-17

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - dostawy węgla kamiennego ,,Orzech” w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.

   czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. Dostawy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2017 /2018 dla klientów Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Białaczowie."


   Przedłuzenie terminu składania ofert

   2017-10-11

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, że został przedłużony termin składania ofert na wybór dostawcy węgla kamiennego ,,orzech” w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.
   Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia 16 .10.2017roku

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-10-11

   Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy węgla kamiennego,, orzech „w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.

   Dołączone pliki:


   konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białaczów na lata 2017 – 2027”

   2017-09-25

   informacja o konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białaczów na lata 2017 – 2027”

   Dołączone pliki:


   Żywność z fundacji "Ostoja"

   2017-08-30

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że żywność z fundacji "Ostoja" dla gminy Białaczów będzie wydawana w każdą środę począwszy od dnia 6 września 2017r.


   Zniżki z Kartą Dużej Rodziny

   2017-08-30

   Duża rodzina to spore wydatki związane z organizacją czasu wolnego, ale z Kartą Dużej Rodziny można sporo zaoszczędzić. W programie uczestniczy wiele instytucji kulturalnych, ośrodków sportowych i turystycznych oraz centrów rozrywki. Rodziny 3+ mogą korzystać z tańszych biletów wstępu m.in. do teatrów, muzeów, parków krajobrazowych oraz karnetów na basen lub siłownię.

   Jeśli masz Kartę Dużej Rodziny i chciałbyś/abyś dowiedzieć się, gdzie możesz tanio i aktywnie spędzić wakacje, zajrzyj na stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem: www.mpips.gov.pl.

   Informacje na temat zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny znajdują się w zakładce aktualności, w kategorii: polityka rodzinna.

   Dołączone pliki:


   Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne

   2017-07-31

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, będzie można składać w terminach:
   – od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+
   – od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

   czytaj całość publikacji "Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne"


   Zmiana siedziby PCPR w Opoczni

   2017-05-30

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zmieniło swoją siedzibę.

   Nowy adres jednostki to ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno (budynek Starostwa Powiatowego w Opocznie).

   czytaj całość publikacji "Zmiana siedziby PCPR w Opoczni"


   Informacja

   2017-04-12

   Uprzejmie informujemy, że dnia 14 kwietnia 2017 r. (piątek)
   godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie ulegną zmianie.
   Urząd będzie czynny w godzinach 7.30 – 12.00
   Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


   Wesołych Świąt Wielkanocnych

   2017-04-06

   Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
   Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą pracownicy GOPS w Białaczowie.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Skrócony termin wydawania skierowań do Banku Żywności

    2017-03-27

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że jedynie do końca marca b.r., wydawane będą jeszcze przez Ośrodek, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
    Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w w/w postaci, prosimy o kontakt z Ośrodkiem.
    Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu:
    - 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i
    - 1.028 zł dla osoby w rodzinie.


    Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

    2017-03-27

    Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia może być nałożone jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.
    Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z ze zm.). Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie dwie instytucje:
    1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    2. Prokuratura
    Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do sądu - a nie za pośrednictwem Komisji bądź Prokuratury spowoduje odrzucenie jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białaczowie przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Białaczów. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście codziennie w godz. 7:30 – 15.30 pokój Nr 2 lub Nr 20.
    Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne np. o zasadach pracy Komisji lub adresach i telefonach Poradni Leczenia Uzależnień.
    Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

    czytaj całość publikacji "Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego "

    Dołączone pliki:


    Nowe kryteria dochodowe w PO PŻ

    2017-03-24

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że od dnia 01.01.2017 r. podwyższeniu uległy kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
    Kwoty te wzrosły do 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i wynoszą: 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).
    Przy ustalaniu dochodu osoby/rodziny uwzględniane są dochody osoby/rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o pomoc do Ośrodka.
    Bliższe informacje pod nr tel. 44 758 14 69 lub w siedzibie Ośrodka.


    Spotkanie dla uczestników projektu "Twoja Szansa"

    2017-01-20

    Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie odbędzie się spotkanie dla uczestników projektu "Twoja Szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


    Rekrutacja do projektu

    2017-01-02

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że Gmina Żarnów i Stowarzyszenie PROREW realizują projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. "Twoja Szansa" dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r. życia.

    Szczegóły w załączniku.

    Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt pod nr tel. 533 323 329.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    TRWA REKRUTACJA DO CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU W OPOCZNIE

    2016-08-01

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, informuje iż trwa rekrutacja do Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie na rok szkolny 2016/2017.

    czytaj całość publikacji "TRWA REKRUTACJA DO CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU W OPOCZNIE"

    Dołączone pliki:


    KARTA DUŻEJ RODZINY-ZAPROSZENIE DO PROGRAMU

    2016-07-22

    Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

    czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY-ZAPROSZENIE DO PROGRAMU"

    Dołączone pliki:


    APEL O UDZIELENIE POMOCY

    2016-07-12

    W dniu 11.07.2016 r. około godz. 1.00 doszło do pożaru w miejscowości Skronina.
    Pożar zniszczył dorobek całego życia 9-osobowej rodziny. W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głową, rzeczy codziennego użytku oraz podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego.

    Gorąco apelujemy i prosimy tych, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.
    Wsparcia można udzielać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.
    Osobą do kontaktu jest pracownik GOPS Pani Barbara Lendzion - (44)-758-14-69.


    NOWY PODPROGRAM, NOWE SKIEROWANIA DO BANKU ŻYWNOŚCI

    2016-07-12

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że od sierpnia bieżącego roku realizowany będzie kolejny Podprogram w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

    Podprogram 2016 ma na celu zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. - czerwiec 2017 r.

    czytaj całość publikacji "NOWY PODPROGRAM, NOWE SKIEROWANIA DO BANKU ŻYWNOŚCI "


    KARTA DUŻEJ RODZINY - NOWE ZNIŻKI DLA RODZIN

    2016-07-01

    Zniżki na akcesoria sportowe, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakupy spożywcze oraz łatwiejszy dostęp do rekreacji – to niektóre z nowych udogodnień dla rodzin wielodzietnych oferowane przez partnerów Karty Dużej Rodziny.

    W dniu 09.06.2016 r. do programu Karta Dużej Rodziny przystąpiły trzy nowe firmy: Orange Polska S.A., Martes Sport Sp. z o.o. i Europejska Karta Młodzieżowa EURO26. Dwóch, zaś dotychczasowych partnerów: Carrefour i Energa-Obrót SA, poszerzyło swoją ofertę dla jej posiadaczy.

    czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY - NOWE ZNIŻKI DLA RODZIN"


    Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia wypłat „500+” przed egzekucja

    2016-05-10

    Informujemy, iż wszelkie wypłaty środków z Programu „Rodzina 500+” realizowane przez GOPS są oznaczone specjalnym tytułem „R 500+” - co pozwala na identyfikację świadczenia wychowawczego.
    Ponadto numer konta bankowego GOPS z którego realizowane są wypłaty świadczeń wychowawczych został podany do bazy numerów rachunków z których dokonywane są wypłaty przedmiotowych świadczeń prowadzonej przez MR,PiPS.
    Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji sądowej i administracyjnej.
    Powyższe procedury mają za zadanie dodatkowe zabezpieczenie świadczeń wychowawczych przed egzekucją.
    Gdyż w momencie przekazania świadczenia na rachunek bankowy osoby (np. rodzica) będącej dłużnikiem, istniało zagrożenie że świadczenie takie nie będzie w pełni zabezpieczone przed zajęciem komorniczym.
    Wynikało to z faktu, że sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny dokonując zajęcia rachunku bankowego, nie był w stanie dokonać weryfikacji środków znajdujących się na tym rachunku pod kontem ich tytułu, celu i pochodzenia.


    PROGRAM

    2016-03-18

    logo


    W dniu 17 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
    Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice dzieci do 18 r.ż. otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny mniej zamożne, tj. takie w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
    Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

    czytaj całość publikacji "PROGRAM "

    Dołączone pliki:


    Dystrybucja jabłek

    2016-03-07

    Na terenie Gminy Białaczów trwa dystrybucja jabłek, dostarczanych przez Fundację ,,SERCE” ze Skarżyska Kamiennej. Dostawa jabłek jest nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców Gminy Białaczów. Pierwszy transport jabłek był dnia 01.03.2016 r. w miejscowościach Sobień i Sędów rozdano tam ok. 15 ton. W dniu 07.03.2016 r. dystrybucja jabłek w miejscowościach Białaczów i Skronina ok. 20 ton. W następnych miejscowościach dystrybucja jabłek będzie się odbywać w dniach: 08.03.2016 r. – Parczów i Petrykozy ok. 20 ton jabłek. 12.03.2016 r. – Miedzna Drew. i Wąglany ok. 20 ton jabłek.
    Wszystkich chętnych mieszkańców z poszczególnych miejscowości prosimy o zgłaszanie się po odbiór jabłek w wyznaczonych terminach.
    Kolejne terminy dystrybucji jabłek będą zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Białaczów.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Zabawa choinkowa

     2016-01-27

     W dniu 24 stycznia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci, przy akompaniamencie Zespołu ,,Marex”. Dzieci świetnie się bawiły. Do zabawy zaangażowani byli również rodzice i opiekunowie. Śmiechom i tańcom nie było końca, a zwłaszcza wtedy, gdy do zabawy włączono różne konkursy, gry i zagadki. Nawet najmłodsi milusińscy brali udział w konkursie rzucania pojedynczych ziarenek grochu do butelek, co sprawiło im wielka frajdę. Wszystkie dzieci za udział w konkursach zostały nagrodzone słodkimi upominkami.

     czytaj całość publikacji "Zabawa choinkowa"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


      Zaproszenie na zabawę choinkową

      2016-01-15

      Zapraszamy dzieci i młodzież gimnazjalną z Białaczowa i Ossy na zabawę choinkową do Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie w dniu 24 stycznia 2016 o godz. 16.00.
      W programie imprezy przewidziano zabawy, konkursy i słodki poczęstunek.
      Organizatorzy serdecznie zapraszają.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Życzenia Świąteczne

       2015-12-23

       Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze i samych szczęśliwych dni w nowym 2016roku.
       Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem wyciszenia,
       zadumy, wypoczynku i prawdziwej radości.
       Wiele pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym składa
       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z pracownikami.


       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

       2015-12-21

       W załączeniu przedstawiamy pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

       Dołączone pliki:


       Warsztaty dla uczniów i rodziców w Szkołach Podstawowych

       2015-12-17

       W dniach 14 i 15 grudnia 2015r. w Szkołach Podstawowych w Petrykozach, Skroninie i Miedznej Drewnianej odbyły się warsztaty dla uczniów i rodziców prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia „ Nowe Horyzonty”. Warsztaty sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

       czytaj całość publikacji "Warsztaty dla uczniów i rodziców w Szkołach Podstawowych"


       Informacja

       2015-10-30

       Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 12 listopada (czwartek) 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Dzień 12 listopada 2015 roku został Zarządzeniem Wójta Gminy Białaczów wprowadzony dla pracowników jako dzień wolny od pracy w zamian za święto ustawowo wolne, przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 roku.


       Wojewódzka Kart Rodzin Wielodzietnych

       2015-10-09

       W dniu 30 października 2013r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".
       Program WKRW zakłada wspierania rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
       Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej.
       Wnioski o wydanie Karty są przyjmowane od 1 grudnia 2013r. w siedzibie Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8

       Dołączone pliki:


       Informacja o Kongresie Karty Dużej Rodziny

       2015-10-02

       Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Kongresie Karty Dużej Rodziny, który odbędzie się 12 października w Operze Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie.
       Do udziału zapraszamy firmy, instytucje, przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w projekt tj. partnerów Karty Dużej Rodziny, przedstawicieli rządu i jednostek samorządowych oraz członków dużych rodzin.
       Swój udział w Kongresie zapowiedzieli przedstawiciele rodzin wielodzietnych, samorządów, partnerów Karty Dużej Rodziny oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
       Na rodziny czeka masa atrakcji. Dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach pod opieką profesjonalnych animatorów. Niespodzianki przygotowują także partnerzy Karty Dużej Rodziny.
       W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które udzielają zniżek w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Swoją kartę odebrało już ponad 1,25 mln osób, a wnioski złożyło 1,4 mln.
       Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
       Kongres Karty Dużej Rodziny odbędzie się w poniedziałek 12 października w godz. 10-15 w Operze Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się na stronie: www.wydarzenia.kdr.pl
       Zapraszamy!


       Nowe kryteria dochodowe przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny oraz nowe kwoty świadczeń rodzinnych

       2015-09-21

       Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.
       Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

       czytaj całość publikacji "Nowe kryteria dochodowe przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny oraz nowe kwoty świadczeń rodzinnych"


       Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej

       2015-09-21

       Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
       Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń pomocy społecznej to :
       - dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł.
       - dla osoby w rodzinie – 514 zł.
       Maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł.
       Kwota dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.


       Edukacja środowiska lokalnego

       2015-08-26

       W dniu 22 sierpnia 2015r. na stadionie w Białaczowie odbył się Gminny Festyn Rodzinny Białaczów 2015 w trakcie którego udostępniano przygotowane materiały z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania dopalaczy przez dzieci i młodzież.
       Rozpowszechnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w postaci ulotek, plakatów i broszur miało na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej, seksualnej i stosowania dopalaczy przez dzieci i młodzież.
       Zainteresowani tematyką młodzi ludzi mogli dowiedzieć się jakie konsekwencje dla życia i zdrowia niesie za sobą stosowania dopalaczy a rodzice - jak skutecznie przeciwdziałać zażywaniu dopalaczy przez dzieci.
       Informacje te zostały także rozpowszechnione w Sołectwach, są dostępne na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie oraz na stronie internetowej: białaczów.gopsinfo.pl

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


        Informacja

        2015-08-04

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że od m-ca sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach tj. 1 posiłku w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014 – 2020. a także wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.
        Natomiast od m-ca września 2015r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016.
        Jednocześnie informujemy, iż wnioski na świadczenia rodzinne przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku w następujących godzinach:
        poniedziałek od 7.30 do 12.00

        wtorek od 13.00 do 15.30

        środa od 7.30 do 12.00

        czwartek od 13.00 do 15.30

        piątek od 7.30 do 12.00


        Dopalacze

        2015-07-27

        Dopalacze

        Dołączone pliki:


        Kolonie Letnie

        2015-06-12

        Fundacja "Dar dla Potrzebujących", Biuro Poselskie Roberta Telusa wraz z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych ogłaszają nabór na dofinansowane kolonie letnie dla rolników.
        Zapraszamy dzieci w wieku 8-16 lat, które lubią aktywnie spędzać czas.
        W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlana

         Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2015

         2015-05-11

         Wielkimi krokami zbliża się do nas kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020 – Podprogram 2015. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi oraz założeniami Podprogramu – POPZ_wytyczne zatwierdzone a także do zgłaszania się do GOPS w Białaczowie po konieczne skierowania.

         czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2015"


         Informacja PCPR w Opocznie

         2015-04-01

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w ramach modułu I. Wnioski będą przyjmowane od 01.04.2015 roku do 30 sierpnia 2015.
         W ramach modułu I można ubiegać się w obszarach:
         •Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
         •Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
         •Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
         •Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
         •Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
         •Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


         Bal Karnawałowy

         2015-02-16

         W dniu 14 lutego 2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci przy akompaniamencie muzycznym Radnego pana Marka Jaworskiego i pani Katarzyny Zielińskiej. Dzieci świetnie się bawiły a niektóre z nich przebrały się w piękne stroje karnawałowe.
         Zabawa i tańce przeplatane były licznymi konkursami, grami i słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Urząd Gminy w Białaczowie oraz sponsorów.

         czytaj całość publikacji "Bal Karnawałowy"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


          Zapraszamy na Bal Karnawałowy dla dzieci

          2015-02-06

          W dniu 14 lutego 2015r. zapraszamy wszystkie dzieci z Białaczowa na bal karnawałowy, który odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej. Zabawę rozpoczynamy o godzinie 16.00. W programie przewidziano zabawy, konkursy oraz wiele słodkich niespodzianek dla naszych najmłodszych.

          Dołączone pliki:


          Karta Dużej Rodziny - informacje

          2015-01-13

          Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
          w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

          Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
          1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
          2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
          a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
          b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
          -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
          3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

          Członkami rodziny wielodzietnej są:
          1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
          2) małżonek rodzica,
          3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

          czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny - informacje"

          Dołączone pliki:


          Informacja

          2014-12-18

          Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie czynny do godziny 11:00.


          Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu

          2014-12-15

          link do strony www.efs.gov.pl

          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

          10 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste spotkanie mikołajkowe podsumowujące projekt systemowy "Nowe perspektywy” jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.
          W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Białaczów – Jacek Reszelewski , Z-ca Wójta Gminy Białaczów - Barbara Goworek, Przewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Prusek, V-ce przewodniczący Rady Gminy: Beata Wilk i Marek Jaworski, Skarbnik Gminy – Irena Wilk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Izabela Wiktorowicz, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zofia Kwaśniewska, Anna Gołacka, radni Gminy Białaczów, przedstawiciele firmy szkoleniowej „A.T.”s.c. w Opocznie, dzielnicowy gminy Białaczów-Andrzej Kszczot, uczestnicy projektu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani w realizację projektu.

          czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu "

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


           INFOMACJA

           2014-12-03

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w miesiącu grudniu bieżącego roku wszystkie świadczenia rodzinne wypłacane będą w dniu 22 i 23 grudnia.


           Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Nowe perspektywy''

           2014-12-03

           link do strony www.efs.gov.pl

           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

           W dniu 03.12.2014 r. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – przygotowanie i organizacja cateringu dla 77 osób w ramach uroczystego spotkania mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Nowe perspektywy’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

           czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Nowe perspektywy''"


           Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Nowe perspektywy''

           2014-11-18

           link do strony www.efs.gov.pl

           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Nowe perspektywy'' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 77 osób w ramach uroczystego spotkania mikołajkowego podsumowującego zakończenie tegorocznej edycji projektu systemowego ,,Nowe perspektywy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
           Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
           Oferty można składać do dnia 2 grudnia 2014r. do godz. 15.30.

           Dołączone pliki:


           Zakończenie kursu kosmetycznego

           2014-10-29

           link do strony www.efs.gov.pl

           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

           W dniu 13 października trzy uczestniczki projektu " Nowe perspektywy" pozytywnie ukończyły kurs kosmetyczny. Przez 80 godzin uczestniczki poznawały zasady wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych i działanie najczęściej używanych urządzeń kosmetycznych. Panie poznały miedzy innymi zasady regulacji brwi, wykonywania peelingu, masek kosmetycznych, masażu twarzy, stóp, dłoni a także wykonywania zabiegów manicure, pedicure i metody zdobienia paznokci.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

            2014-10-29

            Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej będzie można skorzystać z usługi rejestracji.

            W załączeniu pełna informacja o sposobie rejestracji.

            Dołączone pliki:


            Informacja

            2014-10-22

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 265/2014 Wójta Gminy Białaczów z dnia 5 maja 2014 roku, dzień 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Białaczowie, w zamian za święto 1 listopada 2014 r., przypadające w sobotę.

            W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie nieczynny.


            Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamietaj! możesz otrzymać bezpłatną pomoc

            2014-10-13

            Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

            Pamiętaj!

            Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

            Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

            Dołączone pliki:


            Spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych

            2014-10-07

            Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.30 do 19.00 odbywać się będą spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych.
            Zapraszamy wszystkich chętnych!


            Praktyczne warsztaty "jak zadbać o swój wygląd"

            2014-09-22

            link do strony www.efs.gov.pl

            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

            18 uczestniczek tegorocznej edycji naszego projektu uczestniczyło w miesiącu wrześniu w warsztatach pod nazwą "jak zadbać o swój wygląd". Panie w czasie praktycznych zajęć mogły dowiedzieć się między innymi jak zadbać o swój wizerunek w pracy i sytuacjach prywatnych, jak odpowiednio dobierać stroje, kolory i makijaż w zależności od sytuacji.


            Indywidualne i grupowe zajecia z trenerem pracy

            2014-09-17

            link do strony www.efs.gov.pl

            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

            W dniach od 9 do 12 września dla trzech uczestniczek naszego projektu zorganizowane zostały indywidualne i grupowe zajęcia z trenerem pracy. Panie poznały metody poszukiwania pracy, sposoby redagowania pism aplikacyjnych, autoprezentacji i zachowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlana

             Warsztaty z zarządzania budżetem domowym

             2014-09-08

             link do strony www.efs.gov.pl

             link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

             W ramach aktywnej integracji 20 uczestników i uczestniczek naszego projektu uczestniczyło w dniach od 2 do 4 września w warsztatach dotyczących ekonomicznego zarządzania budżetem domowym i prawidłowego gospodarowania dochodami rodziny. Uczestnicy warsztatów poznali sposoby oszczędzania, kalkulowania kosztów i sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


              Wyjazd do Warszawy

              2014-09-01

              link do strony www.efs.gov.pl

              link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

              W dniu 22 sierpnia w ramach działań środowiskowych projektu "Nowe perspektywy" jego uczestnicy oraz zespół projektowy zwiedzali stolicę naszego kraju-Warszawę. Podczas pobytu pod okiem przewodnika mieliśmy okazję podziwiać urokliwe miejsca tego miasta tj. Pałac Kultury i Nauki, Park w Łazienkach i Stare Miasto
              Organizatorzy zadbali również o niespodziankę, jaką było zwiedzanie sejmu RP. Wszyscy uznali wycieczkę za udaną, a wspólny wyjazd na pewno zintegrował jej uczestników.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


               Szkoła dla rodziców - spotkania uczestników projektu z psychologiem

               2014-08-28

               link do strony www.efs.gov.pl

               link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

               W dniach od 21 do27 sierpnia zorganizowano dla 20 uczestników projektu spotkania z psychologiem mające na celu opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych i omówienie problemów wieku dorastania, systemu kar i nagród w wychowaniu dzieci oraz budowanie relacji: dorosły-dziecko. Spotkania trwały 30 godzin i miały formę warsztatów i ćwiczeń praktycznych.


               Ogłoszenie

               2014-08-25

               Informujemy, iż w dniach 26 i 27 sierpnia 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie nieczynny z powodu przeprowadzki.


               Ruszyły pierwsze zajęcia w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego „Nowe perspektywy

               2014-08-08

               link do strony www.efs.gov.pl

               link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

               W dniu 4 sierpnia ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego „Nowe perspektywy"” realizowanego przez nasz Ośrodek w 2014 r.- trening kompetencji i umiejętności społecznych. Spotkania mają charakter grupowy, potrwają 30 godzin i uczestniczą w nim 3 osoby.
               Zajęcia z psychologiem mają na celu integrację uczestników, komunikację interpersonalną i asertywność, podniesienie samooceny oraz umiejętności społecznych. Uczestnicy warsztatów poznają także metody radzenia sobie ze stresem a także sposoby na rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                Zakończono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy

                2014-07-21

                link do strony www.efs.gov.pl

                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy w ramach projektu systemowego "Nowe perspektywy", współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, iż najwyższą liczbę punktów otrzymała Agencja Turystyki GEO TRAVEL ul. Polna 9/32, 26-200 Końskie. W związku z powyższym w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.


                Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KDR)

                2014-07-03

                Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR).

                Podstawa prawna funkcjonowania programu:
                - Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
                - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

                Celem programu jest:
                • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;
                • umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych;
                • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

                Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
                • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
                • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
                • dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn, zm.).

                czytaj całość publikacji "Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KDR)"

                Dołączone pliki:


                Zapraszamy do składania ofert

                2014-06-26

                link do strony www.efs.gov.pl

                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie przedstawia zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy w ramach działań środowiskowych projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                Dołączone pliki:


                Zakończono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na realizację i przeprowadzenie szkoleń

                2014-06-23

                link do strony www.efs.gov.pl

                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO na realizację usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego "Nowe perspektywy", współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, iż najwyższą liczbę punktów otrzymał Ośrodek Szkoleniowy "A.T." s.c., ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno. W związku z powyższym w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
                Pozostali oferenci otrzymają zawiadomienia odrębnym pismem.


                Informacja

                2014-06-09

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 265/2014 Wójta Gminy Białaczów z dnia 5 maja 2014 roku, dzień 20 czerwca 2014 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Białaczowie, w zamian za święto 3 maja 2014 r., przypadające w sobotę.
                W związku z powyższym w dniu 20 czerwca 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie nieczynny.


                Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

                2014-06-03

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że od dnia 19.05.2014r. uruchamia dodatkową usługę w ramach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego specjaliści będą mogli w sytuacji nagłego zdarzenia (zagrożenia życia ub zdrowia) uczestniczyć w interwencji podejmowanej przez Policję.
                Harmonogram dyżurów i numer telefonu pod którym będzie można się kontaktować:
                Poniedziałek-od godziny 16.00 do godziny 19.00-Dorota Wiktorowicz
                Wtorek-od godziny 16.00 do godziny 19.00 - Marta Milczarczyk
                Środa-od godziny 16.00 do godziny 19.00 - Katarzyna Banasik
                Czwartek-od godziny 16.00 do godziny 19.00 -Ewa Białas
                Piątek -od godziny 16.00 do godziny 19.00 - Katarzyna Banasik
                Sobota-od godziny 16.00 do godziny 19.00 - Katarzyna Banasik
                Numer telefonu: 786 042 269
                Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00 należy się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonu: 44 736 14 64; 44 754 25 69


                Zapraszamy do składania ofert

                2014-06-03

                link do strony www.efs.gov.pl

                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                Dołączone pliki:


                Dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd

                2014-05-26

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd ze środków PFRON.

                czytaj całość publikacji "Dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd "


                Spotkanie integracyjno-organizacyjne dotyczące projektu " Nowe perspektywy" w 2014 roku

                2014-05-23

                link do strony www.efs.gov.pl

                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                W dniu 16.05.2014r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie odbyło się spotkanie integracyjno-organizacyjne dotyczące kolejnej edycji projektu „Nowe Perspektywy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2014 roku.
                Na spotkanie przybyli zrekrutowani uczestnicy projektu. Koordynator projektu oraz pracownicy socjalni przedstawili założenia projektu, jego cele, zadania, sposób realizacji działań w ciągu okresu realizacji projektu a beneficjenci podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie. W tegorocznej edycji projektu udział wezmą 23 osoby, wobec których w ramach aktywnej integracji zaplanowano: warsztaty z zarządzania budżetem domowym, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i warsztaty z wizażu oraz kurs kosmetyczny dla trzech osób. Ponadto wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział we wspólnej wycieczce do Warszawy, spotkaniu mikołajkowym i otrzymają vouchery na usługi fryzjersko-kosmetyczne. Zaplanowano także zasiłki celowe w ramach wkładu własnego projektu.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

                 2014-05-14

                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie w związku z art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) informuje o możliwości złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.
                 W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

                 czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów."


                 Informacja

                 2014-04-11

                 W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku Ratusza w Białaczowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje tymczasowo przeniesiony od dnia 14.04.2014r. do Szkoły Podstawowej w Białaczowie, ul. Szkolna 36.
                 Osoby zgłaszające się o pomoc przyjmowane będą na sali gimnastycznej (wejście od strony boiska)


                 Zatwierdzenie projektu ,,Nowe perspektywy'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.

                 2014-03-28

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                 Informujemy, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „ Nowe perspektywy” złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2014 został w dniu 25.03.2014r. zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania na poziomie 68.072,80zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 7.986,20zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu.
                 W ramach projektu w 2014 r. uczestnicy/uczestniczki zakwalifikowani do udziału w w/w projekcie objęci zostaną kompleksowym wsparciem instrumentów aktywnej integracji w postaci:

                 czytaj całość publikacji "Zatwierdzenie projektu ,,Nowe perspektywy'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r."


                 Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Nowe perspektywy'' w 2014 roku

                 2014-01-10

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                 Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Nowe perspektywy” który realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2014 roku.
                 Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Białaczów będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia i pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
                 W projekcie zaplanowano udział 23 osób.
                 Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby realizatora projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie, Plac Wolności 1; tel. (44) 758-14-69.
                 Udział w projekcie jest bezpłatny.


                 Dodatek energetyczny

                 2014-01-10

                 Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do dodatku energetycznego.
                 Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej" wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
                 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z zapisem ustawowym - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
                 Dodatek energetyczny będzie przyznawał Wójt Gminy Białaczów, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
                 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. ogłoszona przez Ministra Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. w formie obwieszczenia (Monitor Polski, poz. 963) dla gospodarstwa domowego:
                 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
                 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
                 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.
                 Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie oraz na stronach internetowej ośrodka w zakładce: druki dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.


                 Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

                 2014-01-07

                 Osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.
                 31 grudnia 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
                 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz w ślad za tym wydano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Przewidują one, że osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456, z późn. zm.)


                 Spotkanie Mikołajkowe i podsumowanie projektu „Nowe perspektywy” w 2013roku.

                 2013-12-16

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                 W dniu 6 grudnia 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt systemowy ,,Nowe perspektywy’’ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2013 roku.

                 czytaj całość publikacji "Spotkanie Mikołajkowe i podsumowanie projektu „Nowe perspektywy” w 2013roku."

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


                  Wyjazd do teatru

                  2013-12-04

                  link do strony www.efs.gov.pl

                  link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                  30.11.2013r. uczestnicy projektu wraz z członkami swoich rodzin i pracownikami GOPS w Białaczowie miło spędzili wspólne popołudnie i wieczór. Wspólny obiad w zajeździe „Patrol” w miejscowości Sielec był okazją do wielu rozmów między innymi na temat tegorocznej edycji naszego projektu. Główną atrakcją wieczoru był spektakl w Teatrze Powszechnym w Łodzi "Szalone nożyczki". Niezwykle zabawna komedia była dla wszystkich ogromną dawką humoru a wspólny wyjazd przerywnikiem szarej codzienności i na pewno wzmocnił więzy rodzinne uczestników i uczestniczek projektu.

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                   Ogłoszenie

                   2013-11-25

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż z uwagi na brak prądu świadczenia rodzinne w dniu 27 listopada 2013r.nie będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Białaczowie .Wypłata nastąpi w dniu 28 listopada 2013r.


                   Spotkanie z technologiem żywienia

                   2013-11-05

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                   W dniach 29 i 31 października beneficjenci naszego projektu w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego uczestniczyli w spotkaniu z technologiem żywienia. W trakcie wykładów poznano ogólne zasady układania jadłospisów, omówiono wartości odżywcze produktów spożywczych, przedstawiono normy żywieniowe i ich zastosowanie.Spotkania trwały łącznie 12 godzin.


                   Trening kompetencji i umiejętności społecznych

                   2013-11-05

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                   W okresie od 21 do 30 października uczestnicy naszego projektu brali udział w spotkaniach z psychologiem. Celem wykładów było przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie umiejętności i kompetencji psychospołecznych, między innymi: doskonalenie własnych umiejętności komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów. Spotkania trwały 30 godzin, w tym przeprowadzono 22 godziny zajęć praktycznych.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    Rozpoczęcie stażu

                    2013-10-02

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    Od dnia 1 października uczestniczka naszego projektu, po odbytym szkoleniu rozpoczęła trzymiesięczny staż na stanowisku specjalista do spraw kadr w Ośrodku Szkoleniowym „ A.T.” s.c. w Opocznie przy ulicy Inowłodzkiej. Stażystka otrzyma co miesiąc stypendium stażowe, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczymy na to, iż zdobyte w okresie stażu kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pozwolą uczestniczce naszego projektu powrócić na rynek pracy.


                    Dodatkowe środki na dofinansowanie projektu

                    2013-09-24

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    W dniu wczorajszym, tj. 23 września 2013r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu „ Nowe perspektywy” w roku 2013. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 9.720,00zł zostaną przeznaczone na realizację działań o charakterze środowiskowym w ramach realizowanego projektu.


                    Kurs kasy fiskalne

                    2013-09-23

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    W dniach od 18 do 20 września przeprowadzono kurs obsługi kas fiskalnych dla 3 uczestników projektu „ Nowe perspektywy”. Oprócz ogólnych zagadnień o budowie, instalacji i rejestracji kas fiskalnych beneficjenci przez 21 godzin zajęć praktycznych nabyli umiejętności dotyczące ich obsługi i wydawania paragonów fiskalnych.


                    Warsztaty z doradcą zawodowym

                    2013-09-18

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    W dniu 16 września dla 4 uczestników projektu rozpoczęły się grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Mają one na celu przybliżenie metod aktywnego poszukiwania pracy, pomóc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych i odpowiednio przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania z doradcą zawodowym potrwają do 28 września.


                    Warsztaty animacji lokalnej

                    2013-09-16

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    W dniach od 11 do 13 września 20 uczestników/uczestniczek projektu brało udział w warsztatach animacji lokalnej, których celem miało być pobudzenie oraz inicjowanie działań w ramach organizowania się i podejmowania aktywności społecznej grupy. Beneficjenci doskonalili różne strategie nawiązywania kontaktów z grupą oraz wykorzystanie własnych zasobów w procesie organizowania się.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                     Rozpoczęcie szkoleń-kurs kadry i płace

                     2013-09-05

                     link do strony www.efs.gov.pl

                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                     W dniu 28 sierpnia 2013r. ruszyła realizacja zadań z zakresu aktywnej integracji uczestników naszego projektu. W pierwszej kolejności rozpoczął się kurs kadry i płace. Uczestniczka projektu „ Nowe perspektywy” przez 160 godzin będzie poznawała między innymi podstawowe zagadnienia prawa pracy, prowadzenia i kompletowania dokumentacji pracowników, warunki ustalania wynagrodzenia za prace. W czasie praktycznych warsztatów zapozna się z zasadami wypełniania dokumentów do ZUS. Kurs potrwa do 30 września.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlana

                      ogłoszenie o wynikach postępowania

                      2013-08-07

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      W następstwie dokonania ponownej oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zapytania ofertowego z dnia 12 lipca 2013 roku, dokonano wyboru oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Piłsudskiego 82, 26-200 Końskie jako najkorzystniejszej. Oferta tego Wykonawcy uzyskała 88,01 punktów (70 punktów w kryterium doświadczenie + 18,01 punktów w kryterium cena).


                      ogłoszenie

                      2013-07-31

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez oferenta; zapytania ofertowe które wpłynęły w związku z postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „ Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaną niezwłocznie poddane ponownej ocenie.
                      O wynikach ponownej oceny ofert poinformujemy odrębnym pismem do każdego oferenta i na stronie internetowej www.bialaczowgopsinfo.pl


                      Ogłoszenie wynikach postępowania

                      2013-07-31

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      W prowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty spełniające wymogi Zapytania ofertowego nr 1/2013, oraz 1 oferta niekompletna.
                      W wyniku analizy złożonych ofert o przyjęte kryteria oceny oraz uwzględniając kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania wybrano ofertę Ośrodka Szkoleniowego „ A.T.” s.c. ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno.
                      Wszyscy oferenci otrzymają zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odrębnym pismem.


                      Zapraszamy do składania ofert

                      2013-07-12

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                      Dołączone pliki:


                      Spotkanie integracyjno-organizacyjne dotyczące projektu " Nowe perspektywy" w 2013 roku

                      2013-06-26

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      W dniu 26.06.2013r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie odbyło się spotkanie integracyjno-organizacyjne dotyczące kolejnej edycji projektu „Nowe Perspektywy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2013 roku.
                      Na spotkanie przybyło 24 zrekrutowanych uczestników projektu. Koordynator projektu oraz pracownicy socjalni przedstawili założenia projektu, jego cele, zadania, sposób realizacji działań w ciągu okresu realizacji projektu a beneficjenci podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                       Konsultacje specjalisty poradnictwa rodzinnego

                       2013-06-05

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że bezpłatne konsultacje specjalisty poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców gminy będą udzielane w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie GOPS w Białaczowie.
                       Wyjątkowo w miesiącu czerwcu 2013 konsultacje odbędą się w dniu 24.06.2013r.
                       Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 44 758 14 69


                       Informacja

                       2013-06-05

                       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informują, że bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy, w czerwcu 2013 r. będą udzielone w przedostatnią środę miesiąca tj. 19.06.2013 r. w godzinach od 15:30 do godz. 19:00 w Urzędzie Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, pok. Nr 2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 758 14 14 (wew. 108)


                       Zatwierdzenie projektu ,,Nowe perspektywy'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                       2013-05-16

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                       Uprzejmie informujemy, że wniosek o dofinansowanie realizacji kolejnej edycji projektu „ Nowe perspektywy”, złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie w dniu 06.05.2013 r., został poddany ocenie merytorycznej. W wyniku tej oceny projekt został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania na poziomie 73.493,80zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 8.622,18zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu.

                       czytaj całość publikacji "Zatwierdzenie projektu ,,Nowe perspektywy'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"


                       Listy Nadziei

                       2013-04-29

                       Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.

                       czytaj całość publikacji "Listy Nadziei"

                       Dołączone pliki:


                       ,,Nowe perspektywy'' w 2013 roku - rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym

                       2013-01-28

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                       Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Nowe perspektywy” który realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2013 roku.

                       czytaj całość publikacji ",,Nowe perspektywy'' w 2013 roku - rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym"


                       Spotkanie Mikołajkowe i podsumowanie projektu " Nowe perspektywy"

                       2012-12-19

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                       W dniu 14 grudnia 2012r. w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe połączone z podsumowaniem tegorocznego projektu systemowego "Nowe perspektywy” .
                       Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

                       czytaj całość publikacji "Spotkanie Mikołajkowe i podsumowanie projektu " Nowe perspektywy""

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                        Warsztaty psychologiczne oraz doradztwo indywidualne i grupowe

                        2012-10-23

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                        Od dnia 4 października dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy" rozpoczęły się spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty psychologiczne.
                        Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 135 godzin zajęć obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia:

                        czytaj całość publikacji "Warsztaty psychologiczne oraz doradztwo indywidualne i grupowe"


                        Szkolenie "Kucharz-kelner"

                        2012-10-23

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                        Kolejnym szkoleniem przeprowadzonym dla uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy" było odbywające się w dniach od 7 września do 22 października szkolenie zawodowe kucharz-kelner. Wzięło w nim udział 9 uczestniczek projektu. Szkolenie obejmowało 160 godzin dydaktycznych z następujących zagadnień:

                        czytaj całość publikacji "Szkolenie "Kucharz-kelner""

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                         Szkolenie "Obsługa kas fiskalnych"

                         2012-09-20

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         W dniach od 17 września do 19 września bieżącego roku przeprowadzono kurs obsługi kas fiskalnych dla 12 uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy".
                         Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

                         czytaj całość publikacji "Szkolenie "Obsługa kas fiskalnych""


                         Szkolenie „Podstawy obsługi komputera”

                         2012-09-03

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         W dniach od 27 sierpnia do 31 sierpnia bieżącego roku zorganizowano kurs komputerowy dla 21 uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy". Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

                         czytaj całość publikacji "Szkolenie „Podstawy obsługi komputera” "

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                          Wypoczynek w Murzasichle

                          2012-08-06

                          link do strony www.efs.gov.pl

                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                          W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie projektu „ Nowe perspektywy” w dniach od 26 lipca do 4 sierpnia bieżącego roku dzieci uczestników/uczestniczek projektu przebywały na wypoczynku letnim w Murzasichle.

                          czytaj całość publikacji "Wypoczynek w Murzasichle"


                          Wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Sandomierza

                          2012-07-10

                          link do strony www.efs.gov.pl

                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                          W dniach 2 – 3 lipca 2012r. uczestnicy i uczestniczki projektu „Nowe perspektywy” wraz z dziećmi oraz pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie wzięli udział w wycieczce do Kazimierza n/Wisłą i Sandomierza.

                          czytaj całość publikacji "Wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Sandomierza"

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                           Ogłoszenie o wynikach postępowania

                           2012-06-26

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na zorganizowanie turnusu kolonijnego w górach (miejscowość Murzasichle) w formie kolonii letnich dla 21 dzieci uczestników projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                           Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyła firma: Wojdyło Travel z Konina i w/w powierzono realizację zamówienia.


                           Ogłoszenie o wynikach postępowania

                           2012-06-26

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na zorganizowanie 2-dniowej wycieczki integracyjnej (Sandomierz, Kazimierz n/Wisłą) dla uczestników/ uczestniczek projektu „Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                           Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Pan Jacek Dopieralski Agencja Turystyki Geo Travel z Końskich i w/w powierzono realizację zamówienia.


                           Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania turnusu kolonijnego w górach dla dzieci

                           2012-06-19

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania turnusu kolonijnego w górach (miejscowość Murzasichle) w formie kolonii letnich dla dzieci uczestników projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                           Dołączone pliki:


                           Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania 2-dniowej wycieczki integracyjnej

                           2012-06-19

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania 2-dniowej wycieczki integracyjnej (Sandomierz, Kazimierz n/Wisłą) w ramach projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                           Dołączone pliki:


                           Spotkanie informacyjne

                           2012-06-06

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           W dniu 05.06.2012r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie odbyło się spotkanie informacyjno dotyczące projektu „Nowe Perspektywy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie.

                           czytaj całość publikacji "Spotkanie informacyjne"

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                            2012-05-24

                            Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

                            czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

                            Dołączone pliki:


                            Zaproszenie na szkolenie dla członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego

                            2012-05-22

                            Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Teresa Łukasik zawiadamia, że w dniu 24.05.2012r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Gminy w Białaczowie przy ulicy Piotrkowskiej 12 (sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie dla członków i kandydatów Zespołu Interdyscyplinarnego.

                            czytaj całość publikacji "Zaproszenie na szkolenie dla członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego"


                            Projekt „Nowe Perspektywy” w 2012roku

                            2012-02-23

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w 2012roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Nowe Perspektywy”, skierowanego do mieszkańców Gminy Białaczów, będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu będzie rozwój aktywnej integracji wśród 21 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w terenu Gminy Białaczów i upowszechnienie pracy socjalnej.

                            czytaj całość publikacji "Projekt „Nowe Perspektywy” w 2012roku"


                            Zimowisko dla dzieci z terenu Gminy Białaczów

                            2012-02-07

                            W ramach projektu "Pomocna Dłoń" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 89 dzieci z Gminy Białaczów wyjechało na wyjazd profilaktyczny do Zakopanego.
                            W ramach projektu "Pomocna Dłoń" Hufiec ZHP Łask im. Dywizjonu 303 zorganizował wyjazdy profilaktyczne dla 1200 dzieci i młodzieży z gmin dotkniętych wichurami w 2011r. z terenów woj. mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.

                            czytaj całość publikacji "Zimowisko dla dzieci z terenu Gminy Białaczów"


                            Apel do mieszkańców Gminy Białaczów

                            2012-02-02

                            W związku z wzrastającym zagrożeniem zdrowia i życia na skutek wychłodzenia organizmu, w sytuacji znacznych spadków temperatur zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Białaczów o podjęcie działań w celu objęcia specjalną troską i opieką przede wszystkim osób bezdomnych, niezaradnych, samotnych i starszych, które to w pierwszej kolejności padają ofiarami mrozów.
                            Nie bądźmy obojętni na los innych, w szczególności proszę o informowanie o zauważonych zagrożeniach tj. osobach leżących na mrozie, będących pod wpływem alkoholu, zamieszkujących samotnie, potrzebujących naszej pomocy !!!!
                            W całym kraju zdarzają się przypadki zamarznięć ludzi. Nie pozwólmy, by następną ofiarą był mieszkaniec naszej gminy!!!!

                            Telefony kontaktowe w godzinach: 7.30 - 15.30 (44) 758-14-69, (44) 758-14-14
                            Telefon kontaktowy w godzinach: 15.30 - 7.30 (44) 758-40-07
                            Telefon całodobowy: 997


                            Zabawa choinkowa

                            2012-01-31

                            29 stycznia 2012r. o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci. Impreza zorganizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie i Urząd Gminy w Białaczowie.

                            czytaj całość publikacji "Zabawa choinkowa"

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             Zimowisko Zakopane 2012

                             2012-01-19

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że dzieci wyjeżdzajace na zimowisko zbierają się w dniu 29 stycznia 2012r. o godzinie 6.45 przed Urzędem Gminy w Białaczowie.
                             Wyjazd zaplanowany jest na godzinę 7.00
                             Informacje o niezbędnym wyposażeniu dzieci zamieszczone są na stronie: www.lask.zhp.pl


                             Zabawa choinkowa

                             2012-01-19

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie zaprasza dzieci i rodziców na zabawę choinkową

                             czytaj całość publikacji "Zabawa choinkowa"


                             Bezpłatne konsultacje psychologiczne

                             2012-01-09

                             Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informują, że od stycznia 2012 prowadzone będą konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy.

                             czytaj całość publikacji "Bezpłatne konsultacje psychologiczne"


                             Ogłoszenie

                             2012-01-04

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w dniu 27 grudnia 2011r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę oraz rozporządzenie w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012r. (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).

                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


                             Podsumowanie projektu "Nowe perspektywy"

                             2011-12-29

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                             Podsumowanie projektu "Nowe perspektywy"

                             czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "Nowe perspektywy""


                             Ogłoszenie

                             2011-10-17

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2012r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


                             Szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

                             2011-10-14

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                             Szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

                             czytaj całość publikacji "Szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych"

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                              OGŁOSZENIE

                              2011-10-07

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w dniu 27 września 2011 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                              czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                              Szkolenie kucharz-kelner

                              2011-09-23

                              link do strony www.efs.gov.pl

                              link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                              szkolenie kucharz-kelner

                              czytaj całość publikacji "Szkolenie kucharz-kelner"

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                               Szkolenie zawodowe - obsługa kasy fiskalnej

                               2011-09-12

                               link do strony www.efs.gov.pl

                               link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                               Szkolenie zawodowe - obsługa kasy fiskalnej

                               czytaj całość publikacji "Szkolenie zawodowe - obsługa kasy fiskalnej"

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                OGŁOSZENIE

                                2011-08-29

                                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że od dnia 01 września 2011r.

                                czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                                Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

                                2011-08-26

                                link do strony www.efs.gov.pl

                                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy".

                                czytaj całość publikacji "Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe"

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                 Ogłoszenie

                                 2011-08-22

                                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą przyjmowane od dnia 1 września 2011r. w następujących godzinach:

                                 czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


                                 kurs obsługi komputera

                                 2011-08-09

                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                 Dnia 9 sierpnia bieżącego roku rozpoczął się kurs komputerowy dla 19 uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy"

                                 czytaj całość publikacji "kurs obsługi komputera"

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                  "kino letnie"

                                  2011-07-29

                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                  link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie organizuje spotkania w ramach "kina letniego"

                                  czytaj całość publikacji ""kino letnie""

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                   Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

                                   2011-07-29

                                   Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

                                   czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"


                                   wypoczynek w Ustce

                                   2011-07-21

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                   Dzieci uczestników/uczestniczek projektu "Nowe perspektywy" w dniach 12- 20 lipiec 2011 roku przebywały na kolonii w Ustce

                                   czytaj całość publikacji "wypoczynek w Ustce"


                                   Informacje w sprawie odszkodowań i zasiłków wypłacanych poszkodowanym podczas nawałnicy

                                   2011-07-18

                                   Zasiłki oraz odszkodowania na odbudowę domu mieszkalnego wypłacane są na podstawie prac dwóch komisji:

                                   czytaj całość publikacji "Informacje w sprawie odszkodowań i zasiłków wypłacanych poszkodowanym podczas nawałnicy"

                                   Dołączone pliki:


                                   Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

                                   2011-07-13

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                   W dniu 07.07.2011 r. uczestnicy/uczestniczki projektu „Nowe perspektywy” wraz z dziećmi oraz pracownikami GOPS w Białaczowie wzięli udział w jednodniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie.

                                   czytaj całość publikacji "Wycieczka w Góry Świętokrzyskie"

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                    Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

                                    2011-07-07

                                    W czwartek 30 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                                    czytaj całość publikacji "Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego"

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                     Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

                                     2011-06-17

                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie realizuje od dnia 01.05.2011 r. do 31.12.2011 roku projekt „Nowe perspektywy” w ramach Priorytetu VII Promacja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                                     Projekt skierowany jest do 19-tu osób w wieku aktywności zawodowej,pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

                                     czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego"                                     wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                     przejdź do góry...

                                     . Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji