Aktualności


Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019

2018-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (świadczenia 500+) oraz świadczenia "Dobry Start" (świadczenia 300+) będą przyjmowane w tutejszym ośrodku od dnia 1 sierpnia 2018r. w następujących godzinach:

czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019"


Rządowy program "Dobry Start"

2018-06-27

Świadczenie "Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "Rządowy program "Dobry Start""


Informacja dotycząca zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-06-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na: „ wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania” w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego to jest do dnia 18.06.2018r. do godz. 15.30 nie wpłynęła żadna oferta.


Nieodpłatna pomoc prawna

2018-06-15

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2018-06-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów

  2018-06-07

  W dniu 04.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów”.

  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów"


  Informacja

  2018-05-25

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, z siedzibą w Białaczowie, Plac Wolności 1, adres e-mail: gopsb@o2.pl; telefon: 44 758 14 69; reprezentowany przez Kierownika GOPS.
  2.GOPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: gopsb@o2.pl lub korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie, Plac Wolności 1 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
  4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  5.Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
  8.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów.

   2018-05-18

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów.

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Białaczów."

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   . Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji