Przemoc w rodzinie


Instytucje pomagające ofiarom przemocy

2014-03-18

Policja
Do podstawowych zadań policji należy m.in.:
1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:

czytaj całość publikacji "Instytucje pomagające ofiarom przemocy"


przejdź do góry...

. Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji