Aktualności


Informacja

2017-04-12

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 kwietnia 2017 r. (piątek)
godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie ulegną zmianie.
Urząd będzie czynny w godzinach 7.30 – 12.00
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


Wesołych Świąt Wielkanocnych

2017-04-06

Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą pracownicy GOPS w Białaczowie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Skrócony termin wydawania skierowań do Banku Żywności

  2017-03-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że jedynie do końca marca b.r., wydawane będą jeszcze przez Ośrodek, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
  Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w w/w postaci, prosimy o kontakt z Ośrodkiem.
  Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu:
  - 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i
  - 1.028 zł dla osoby w rodzinie.


  Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

  2017-03-27

  Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia może być nałożone jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.
  Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z ze zm.). Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie dwie instytucje:
  1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Prokuratura
  Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do sądu - a nie za pośrednictwem Komisji bądź Prokuratury spowoduje odrzucenie jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białaczowie przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Białaczów. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście codziennie w godz. 7:30 – 15.30 pokój Nr 2 lub Nr 20.
  Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne np. o zasadach pracy Komisji lub adresach i telefonach Poradni Leczenia Uzależnień.
  Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

  czytaj całość publikacji "Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego "

  Dołączone pliki:


  Nowe kryteria dochodowe w PO PŻ

  2017-03-24

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że od dnia 01.01.2017 r. podwyższeniu uległy kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
  Kwoty te wzrosły do 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i wynoszą: 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).
  Przy ustalaniu dochodu osoby/rodziny uwzględniane są dochody osoby/rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o pomoc do Ośrodka.
  Bliższe informacje pod nr tel. 44 758 14 69 lub w siedzibie Ośrodka.


  Spotkanie dla uczestników projektu "Twoja Szansa"

  2017-01-20

  Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie odbędzie się spotkanie dla uczestników projektu "Twoja Szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


  Rekrutacja do projektu

  2017-01-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, że Gmina Żarnów i Stowarzyszenie PROREW realizują projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. "Twoja Szansa" dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r. życia.

  Szczegóły w załączniku.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt pod nr tel. 533 323 329.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:




  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  . Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji