Aktualności


PROJEKT " AKTYWNOŚĆ - PRACA i ROZWÓJ "

2019-01-29

Głównym celem projektu "Aktywność- praca i rozwój" jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych wśród osób borykających się z bezradnością w sprawach, m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem.

czytaj całość publikacji "PROJEKT " AKTYWNOŚĆ - PRACA i ROZWÓJ ""


Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu opoczyńskiego

2019-01-16

Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, iż w związku z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, że od 1 stycznia 2019r. lokalizacja punktów, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna pozostaje bez zmian.
Wykaz punktów oraz zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w załącznikach.

Dołączone pliki:


AKTYWIZACJA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJACYCH BEZ PRACY W POWIECIE OPOCZYŃSKIM (v) - PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

2019-01-11

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż realizuje projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
Okres realziacji projektu: 01.01.2019r. - 21.12.2020r.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-28

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2108r. (tj. poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie będzie czynny od godziny 7.30 do godziny 13.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Informacja

2018-12-10

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/7/2018 Wójta Gminy Białaczów dzień 24.12.2018 r. (tj. poniedziałek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie.
Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w dniu 21.12.2018 r. (piątek) od godz. 7.30 do 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja

2018-11-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż od dnia 01 listopada 2018r:
1. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 620,00 zł.
2. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, wynosi 620,00 zł.
3. Od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego , o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 184,42 zł miesięcznie.
4. Od dnia 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 215, 84 zł miesięcznie.

Od dnia 1 października2018r zmianie uległy również zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Informacja

2018-10-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie informuje, iż od dnia 1 listopada 2018r. wydawanie żywności z Fundacji "Ostoja" w Opocznie będzie się odbywać w każdy wtorek danego miesiąca.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

. Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji